დამაწვიმებელი მანქანები

სიცოცხლის წყარო

წყლის გარეშე, დაიღუპება ხორბალიც და სიმინდიც. ეს კულტურები კარგად იზრდება, მაშინ როდესაც მიწაში საკმარისი ტენიანობაა ფესვთა სისტემის შესაქმნელად. მიუხედავად იმისა რომ ვენახი და ბამბა მშრალ ჰავას იტანენ, მათაც სჭირდებათ მორწყვა.

 

როგორ მოვიქცეთ, როდესაც წვიმა გვჭირდება კონკრეტულ დროს? სწორედ ამ შემთხვევაში, sprinkler-ის სისტემები ეხმარებიან ფერმერებს. ეს არის შეკვეთილი წვიმა - სწორ დროს და საჭირო რაოდენობით.

 

ფართო დაფარვის sprinkler-ის სისტემები არის თვითმავალი ერთეულები, რომლებიც ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში რჩებიან ნაკვეთის ტერიტორიაზე და რწყავენ გაშენებული მიწის ფართობს.

 

სპრინკლერი არ საჭიროებს დიდ სამუშაო რესურსებს. გარდა ამისა, მათი ღირებულება გამართლებულია. ინსტალაცია მარტივია. სისტემის რეგულირება და გაშვება ხორციელდება შედარებით მოკლე დროში.

 

ის ასევე იძლევა დიდ შესაძლებლობებს პროცესის ავტომატიზაციისთვის - და ეს ზოგავს დროს და რესურსებს. Sprinkler-ის სისტემები შესანიშნავია წყლის განაწილებასა და დაზოგვაში.

 

ფართო დაფარვის sprinkler-ის სისტემა გამოიყენება მოსწორებულ რელიეფის მინდვრებში ან მცირე ამაღლების რელიეფის მქონე მინდვრებზე.

 

სამი დამხმარე

ფართო სარწყავი სისტემებში, აპარატების სამი სახეობა არსებობს: წრიული მანქანები, კუთხის მანქანები და ფრონტალური მანქანები.

 

თუ მიწის მიკრორელიეფი და ნიადაგის სტრუქტურა იძლევა შესაძლებლობას, სპეციალისტები, როგორც წესი, გირჩევენ წრიული სპრინკერების დამონტაჟებას (Pivot). ამ ტიპის სარწყავი სისტემები გამოიყენება ფართო მინდვრებზე, რომელთა ფართობია რამდენიმე ათეული ან ასეული ჰექტარი. ამ სარწყავმა სისტემებმა დაადასტურა მათი ეფექტურობა და ეკონომიურობა. მათ არ სჭირდებათ დიდი შრომითი ხარჯები, აქვთ სტაბილური კონსტრუქცია და ხასიათდებიან ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პერიოდით.

წრიული სარწყავი მანქანები შეიძლება იყოს როგორც სტაციონარული (ფიქსირებული ცენტრით), ასევე მოძრავი (ბუქსირით).

 

კუთხის სარწყავი მანქანის მუშაობის პრინციპი მსგავსია Pivot ტიპის მანქანის მუშაობის პრინციპისა. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ კუთხის მანქანას შეუძლია დაბრკოლებებისა და კუთხეების გარშემო მოხრა. ეს მიიღწევა "დახრილი მხრის" საშუალებით, რაც მანქანას მისთვის საჭირო მოქნილობას ანიჭებს.

 

წინა ტიპის sprinkler მანქანა, ან, როგორც მას ასევე უწოდებენ, წრფივი მანქანა გამოიყენება დიდ მართკუთხა ადგილებში. ისეთ მინდვრებში, სადაც წრიულ მანქანას არ შეუძლია დაფაროს მთელი სარწყავი არეალი, ფართობის მახასიათებლების გამო.

სისტემის დაყენებისას აუცილებელია სამი მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრა: სწორხაზოვნად მანქანის გადაადგილების ზუსტი ტრაექტორიის უზრუნველყოფა;  უწყვეტი წყალმომარაგება; ელექტროენერგიის მიწოდება.

 

გაითვალისწინეთ, რომ ფართო წრიული სპრინკერების გამოყენების სფერო ძალიან ფართოა. ისინი გამოიყენება როგორც მარცვლეულის, ბოსტნეულის, ასევე ხილისა და კენკროვანი კულტურების მოსარწყავად. და, რა თქმა უნდა, მათ ასევე იყენებენ ცხოველთა საკვების და ტექნიკური კულტურების სარწყავად.

 

 

„დრამ-როლი“!

სარწყავი სისტემების ფართო გამოყენება სოფლის მეურნეობაში სტაბილურობისა და წარმატების წინაპირობაა. აღნიშნული სისტემები არის დროში გამოცდილი და მრავალი კლვლევა ნათლად მეტყველებს მათი გამოყენების აუცილებლობაზე თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში.

 

ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, „დრამ-როლ“ სპრინკლერებმა მოიპოვეს აღიარება და ფართო გავრცელება. მათი დიზაინი, ტექნიკური მახასიათებლები მარტივი და გასაგებია, ამავე დროს მათ აქვთ გაუმჯობესების შესაძლებლობა ინოვაციური დიზაინისა და მასალებით. დღეს „დრამ-როლ“ სპრინკლერები სარწყავი მარტივი და ეფექტური გზაა. დრამროლ ტიპის sprinkler-ი შესანიშნავია მცირე მინდვრებისთვის და 20 ჰექტარამდე ფართობებისთვის.

 

დრამის ტიპის sprinklers- ის ძირითადი თვისებებია მობილურობა, მრავალფუნქციურობა, უნივერსალურობა და გამოყენების სიმარტივე. გარდა ამისა, საირიგაციო მანქანების კონსტრუქციას აქვთ ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პერიოდი და  შენახვის მცირე ხარჯები.

 

 

ჩვენი უპირატესობა

ჩვენ გთავაზობთ საირიგაციო სისტემებს ინდუსტრიის წამყვანი მწარმოებლებისგან - RKD და OCMIS, რომელთა პროდუქციის ფართო სპექტრი გვაძლევს საშუალებას მაქსიმალურად მოვარგოთ აღჭურვილობა თქვენს მოთხოვნებს. ჩვენი ექსპერტები დაგეხმარებიან სისტემის პროექტირებისას და მის დანერგვაში. ასევე ვუზრუნველყოფთ სისტემის ექსპლუატაციისთვის საჭირო ცოდნის გადმოცემას და სისტემის ტექნიკურ მხარდაჭერას.