ავტომატიზაციის სისტემები

მწვანე რევოლუცია

დღეს სოფლის მეურნეობა და სასათბურე მეურნეობები განვითარების ხარისხობრივად ახალ ეტაპზე, "მწვანე რევოლუციის" ზღვარზე.

 

ტექნოლოგიისა და ინოვაციების გამოყენება გამოიწვევს მოსავლიანობის მომატებას იმ მასშტაბით, რაც კაცობრიობამ ვერ ნახა ტრაქტორების გაჩენის, ჰერბიციდების და გენმოდიფიცირებული თესლის გამოგონების დროსაც კი.

 

მართე გონივრულად

თქვენი სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი დამოკიდებულია ყველა სისტემისა და პროცესების ხარისხზე, დაწყებული მიწის ნაკვეთის შერჩევიდან და დამუშავებით, მორწყვით, სწორი მიკროკლიმატით დამთავრებული, მოსავლის აღებამდე.

 

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ გადაწყვეტილებებს, აღჭურვილობასა და პროგრამულ უზრუნველყოფას თქვენი ბაღების, მინდვრებისა და სასათბურე კომპლექსებისთვის სარწყავი და კლიმატის კონტროლისთვის. ულტრა ზუსტი, ძლიერი და საიმედო სენსორები აკონტროლებენ ნიადაგის, ამინდის, მოსავლის, გარემოს და ჰიდრავლიკის პირობებს, რეალურ დროში გაცნობენ თქვენი საველე პირობების შესახებსენსორები იძლევა უპრეცედენტო შესაძლებლობას მორწყვის ოპტიმიზაციის და მოსავლიანობა რესურსების დაზოგვის მხრივ.

 

ჩვენ გთავაზობთ თქვენთვის საჭირო აღჭურვილობ დამონტაჟებას და დავაყენებთ სისტემას, რომელიც მორწყავს, დოზირებულად შეიყვანს სასუქს, შეინარჩუნებს ტემპერატურას და კლიმატს აგრონომის მიერ დადგენილი პარამეტრების შესაბამისად. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ამ ინდუსტრიის მსოფლიო ლიდერებთან, AZUD და

Priva-სთან.