ტექნიკური მხარდაჭერა

ტექნიკური მხარდაჭერა

თქვენი ბაღის, მინდვრის, მიწის ან სათბურის სარწყავი სისტემის რეგულარული მოვლა ერთერთი წინაპირობაა სტაბილური და მაღალი ხარისხის შედეგის მისაღწევად. ჩვენ გთავაზობთ, მომსახურებას სარწყავი სისტემისა და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო სისტემების მოვლასთან დაკავშირებით. ჩვენი გუნდი იქნება თქვენი საიმედო და კომპეტენტური პარტნიორი.

აღნიშნული სერვისი მოიცავს:

წელიწადში 5 დაგეგმილ ტექნიკურ შემოწმებას;

სისტემის მდგომარეობის შესახებ წერილობით და ფოტო ანგარიშებს;

ონლაინ მხარდაჭერას/კონსულატაციებს;

რეკომენდაციებს;

მომსახურების ღირებულება იცვლება ადგილმდებარეობიდან, მისი ფართობიდან და სისტემის სირთულიდან გამომდინარე.

თქვენი უპირატესობა:

სერვისის შეძენის შემთხვევაში, მიიღებთ სპეციალურ ფასდაკლებააღჭურვილობსა და სხვა სერვისების შეძენაზე.

 

თქვენ მიიღებთ:

 

სარწყავი და სასუქის შემყვანი სისტემის სტატუსის შესახებ ანგარიშებ და მონიტორინგს;

შესაძლო პრობლემების დროულ გამოვლენასა და დიაგნოზს;

სწრაფ უკუკავშირს;

სახარჯი მასალების და აქსესუარების მიმართულებით რეკომენდაციებს;

კვალიფიციური ტექნიკურ დახმარება სერტიფიცირებული ინჟინრებისგან;

გარანტირებულად შრომისუნარიან სარწყავ სისტემას;

მაღალი მოსავლიანობის შენარჩუნებას;

ოპტიმიზაცია და ხარჯების შემცირებას.