ტექნიკური აუდიტი

სარწყავი სისტემის ტექნიკური აუდიტი

თუ თქვენი ნაკვეთი ან სათბური, თქვენი მცდელობის მიუხედავად, არ იძლევა სასურველ შედეგს, მაშინ რეკომენდებულია სარწყავი სისტემის ტექნიკური აუდიტის ჩატარება. ჩვენ გთავაზობთ სარწყავი სისტემის "ტექნიკურ აუდიტ". ჩვენი ინჟინრები განახორციელებენ სრულ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში ოპერატიულად განახორციელებენ ხარვეზების გამოსწორებას.

აღნიშნული სერვისი მოიცავს:

არსებული სისტემის სრულ შემოწმება და პრობლემების იდენტიფიკაციას;

სისტემის ანალიზ ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

ანგარიშების წარმოდგენას და რეკომენდაციებს;

გამოვლენილი პრობლემების გადაჭრის გზებსა და სამუშაოების ღირებულებას;

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ადგილმდებარეობაზე, საიტის ზომაზე და სისტემის სირთულეზე.

 

თქვენი უპირატესობა

სერვისის შეძენის შემთხვევაში, მიიღებთ სპეციალურ ფასდაკლებააღჭურვილობსა და სხვა სერვისების შეძენაზე.