გარანტია

გარანტია

ჩვენს რეგიონში არსებული კლიმატური პირობები, ინსტალაციის მეთოდები და სამუშაო პირობები, ზეგავლენას ახდენს აღჭურვილობაზე. გარანტია აღჭურვილობაზე და ტექნიკური მხარდაჭერა არის სტაბილური და ხარისხიანი მუშაობის გარანტი.

კომპანია SmartAgro საქართვფელო, მწარმოებლების ექსპერტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, უზრუნველყოფს მოწოდებული აღჭურვილობის, ტექნიკური გადაწყვეტილებებისა და სერვისების გატანტირებულ ხარისხს.

ჩვენთან მუშაობა არის -საიმედო, მომგებიანი და კომფორტული.