აღჭურვილობის მიწოდება

აღჭურვილობის მიწოდება

SmartAgro საქართველო გთავაზობთ თავის მომსახურებას აღჭურვილობის შერჩევისა და მოწოდების კუთხით თქვენი ბაღები, მინდვრები და სათბურებისთვის წამყვანი მსოფლიო მწარმოებლებისგან:

 

ღია გრუნტისთვის და ბაღებისთვის:

PE, PVC და მოქნილ მილებს;

ფიტინგებ, კონექტორებს;

სარქველებს;

გამფრქვევებს/სპლინკლერებს;

ბრმა მილებ და ემიტერებს;

წვეთოვან ლენტებ და წვეთოვნებს;

დრამ-როლებს;

ფართო დაფარვის sprinkler აგრეგატებს (pivots);

სასუქის შეტანის მოწყობილობებს;

ფილტრებს და ფილტრო სადგურებს;

წყლის ტუმბოებს და სატუმბ სადგურებს;

ავტომატიზაციის მოწყობილობებს;

ელექტრო მოწყობილობებს;

გენერატორებს.

 

დახურულ გრუნტზე - სასათბურე კომპლექსებში:

მილებს, ფიტინგებს, კონექტორებს;

სარქველებს;

Sprinklers-ებს და ემიტერებს;

წვეთოვან ლენტებს და წვეთოვნებს;

ფილტრებს და სადგურის ფილტრებს;

სასუქის შეყვანის მოწყობილობებს;

წყლის ტუმბოებს და სატუმბ სადგურებს;

ავტომატიზაციის მოწყობილობებს;

ელექტრო მოწყობილობებს და გენერატორებს;

ფიტო განათებას,  HID, LED;

და სხვა მრავალ სისტემასა და კომპონენტებს, რომლებიც გამოიყენება სასათბურე მეურნეობაში.

 

ჩვენ ვახორციელებთ, როგორც ცალკეული კომპონენტების, ასევე კომპლექსური სისტემების აღჭურვილობის მოწოდებას.

ყველა მოწოდებულ პროდუქციას მოჰყვება გარანტია.