ესპანეთის სარწყავი მწარმოებლების ასოციაციის წევრი და ჩვენი პარტნიორი - RKD IRRIGACIÓN. კომპანიამ სარწყავი სისტემების სფეროში თავისი საქმიანობა 1962 წელს დაიწყო. წლების განმავლობაში კომპანიამ ღირსეული ადგილი დაიკავა საირიგაციო სისტემების ევროპელ მწარმოებლებს შორის სამეულში. ექსპერტების აზრით, კომპანიის მიერ შემუშავებული სპრინკერები მიეკუთვნებიან უმაღლეს კლასს, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ უსაფრთხო, საიმედო და ეფექტურ მუშაობას.

ვიდეო

პრეზენტაციები

კატალოგები