ჩვენს შესახებ

SmartAgro საქართველო არის SmartAgro აზერბაიჯანის შვილობილი კომპანია. SmartAgro აზერბაიჯანი მრავალი წელი აქტიურად ოპერირებს, სარწყავი სისტემებისა და სასათბურე კომპლექსების ბაზარზე. საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: დაპროექტება; განხორციელება; ტექნიკური დახმარება; სარწყავი სისტემები; სატუმბი და ფილტრაციის სადგურები; სამრეწველო სათბურის კომპლექსები; ელექტრო ქსელები; ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემები.

ჩვენი გუნდი შედგება დარგის პროფესიონალებისგან. სარწყავი სისტემების, ჰიდრავლიკის, ენერგეტიკის, ავტომატიზაციის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებების წამყვანი ინჟინრებისგან.

SmartAgro მჭიდრო თანამშრომლობს ნოვატორ კომპანიებთან, რომლებიც აღიარებულნი არიან მსოფლიო ლიდერებად, სარწყავი სისტემების, სათბურების მოწყობილობებისა და კომპლექსური გადაწყვეტილებების სფეროში. ჩვენი თანამშრომლები რეგულარულად გადიან ტრენინგებს და აქვთ სერთიფიკატები აღჭურვილობის მწარმოებლებისგან, ფართო გამოცდილება პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებაში. ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ნებისმიერი სირთულის კომპლექსური პროექტი.

ჩვენი კომპანია მუდმივად ვითარდება და ვცდილობთ ჩვენი ცოდნა და უნარები გამოვიყენოთ ინოვაციური პროექტების მართვაში, ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. ვქმნით საკუთარ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ადაპტირებულია ჩვენი ბაზრისთვის.

 

SmartAgro ცდილობს ხელი შეუწყოს ჩვენს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებას და ეკოლოგიურად ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილებებისა და პროდუქტების გამოყენებით ზრუნავს გარემოზე.